AlapA�tA? okirat

A VeszprA�mi Egyetem Civil SzervezA�dA�seiA�rt AlapA�tvA?nyA?nak

AlapA�tA? Okirata

A jelen AlapA�tA? Okirat I. pontjA?ban megnevezett AlapA�tA? a Magyar KA�ztA?rsasA?g PolgA?ri TA�rvA�nykA�nyvA�rA�l szA?lA? 1959. A�vi IV. tA�rvA�ny 74/A-74/F A�-ai, valamint a KA�zhasznA? szervezetekrA�l szA?lA? 1997. A�vi CLVI. tA�rvA�ny rendelkezA�sei alapjA?n az alA?bbi jogi szemA�lyisA�ggel rendelkezA�, kA�zhasznA? szervezetnek minA�sA?lA�, kA�zhasznA? tevA�kenysA�g kifejtA�sA�re lA�trejA�vA� alapA�tvA?nyt hoz lA�tre:

I.

AZ ALAPA?TA� ADATAI

NA�v: Dr. SzentgyA�rgyi SzilA?rd

LakcA�m: A�8200 VeszprA�m, Kisfaludy utca 30/6

II.

AZ ALAPA?TVA?NY ADATAI A�S CA�LJA

1. Az AlapA�tvA?ny neve: VeszprA�mi Egyetem Civil SzervezA�dA�seiA�rt AlapA�tvA?ny

2. Az AlapA�tvA?ny rA�vidA�tett neve: VECSA

3. Az AlapA�tvA?ny szA�khelye: 8200 VeszprA�m, Egyetem u. 10.

4. Az AlapA�tvA?ny jogA?llA?sa: Az AlapA�tvA?ny A�nA?llA? jogi szemA�ly, kA�zhasznA? szervezet.

5. Az AlapA�tvA?ny idA�tartama: Az AlapA�tvA?ny hatA?rozatlan idA�re jA�n lA�tre.

6. Az AlapA�tvA?ny tartA?s kA�zA�rdekA� cA�ljai A�s az ezek megvalA?sA�tA?sa A�rdekA�ben kifejtett tevA�kenysA�ge

A.) Az AlapA�tvA?ny a bA�rA?sA?gi nyilvA?ntartA?sba vA�telt A�s a kA�zhasznA? jogA?llA?s megszerzA�sA�t kA�vetA�en az 1997. A�vi CLVI. tA�rvA�ny 26.A�-A?nak c.) pontjA?ban felsorolt alA?bbi kA�zhasznA? tevA�kenysA�geket vA�gzi:

4. NevelA�s A�s oktatA?s, kA�pessA�gfejlesztA�s, ismeretterjesztA�s,

5. KulturA?lis tevA�kenysA�g,

10. Gyermek- A�s ifjA?sA?gvA�delem, gyermek- A�s ifjA?sA?gi A�rdekkA�pviselet,

11. HA?trA?nyos helyzetA� csoportok tA?rsadalmi esA�lyegyenlA�sA�gA�nek elA�segA�tA�se,

B.) Az AlapA�tvA?ny a kA�zhasznA? tevA�kenysA�g keretA�ben az alA?bbi cA�lok megvalA?sA�tA?sA?t tA�zi ki:

  1. az A�ntevA�keny hallgatA?i csoportok, A�s A�nszervezA�dA� hallgatA?i szervezetek mA�kA�dA�si kA�rA?lmA�nyeinek, technikai feltA�teleinek, programjainak tA?mogatA?sa
  2. rA?szorulA? A�s kiemelkedA� szakmai A�s kA�zA�leti tevA�kenysA�get vA�gzA� hallgatA?k tA?mogatA?sa
  3. oktatA?s, kutatA?s, tanA?csadA?s vA�gzA�se a civil szervezA�dA�sek erA�sA�tA�se A�rdekA�ben
  4. oktatA?shoz A�s a civil szervezetekkA� vA?lA?shoz kA�tA�dA� rendezvA�nyek, programok tA?mogatA?sa
  5. tudomA?nyos, szakmai A�s kulturA?lis rendezvA�nyek szervezA�se
  6. hallgatA?i csoportok A�rdekeinek vA�delme, A�rdekkA�pviseletA�nek ellA?tA?sa a civil fA?rumokon A�s egyA�b A�rdekA�rvA�nyesA�tA�si lehetA�sA�gek alkalmA?val
  7. hA?trA?nyos helyzetA� hallgatA?k, A�s hallgatA?i szervezetek szakmai A�s anyagi tA?mogatA?sa, szA?mukra kA�pzA�sek szervezA�se, lebonyolA�tA?sa


7. Az AlapA�tvA?ny jellege, kA�zhasznA? jogA?llA?sa:

7.1 Az AlapA�tvA?ny nyitott, ahhoz bA?rmely belfA�ldi, vagy kA?lfA�ldi termA�szetes szemA�ly, jogi szemA�ly vagy jogi szemA�lyisA�ggel nem rendelkezA� gazdasA?gi tA?rsasA?g csatlakozhat, ha az AlapA�tvA?ny cA�ljaival egyetA�rt A�s azokat elfogadja, tA?mogatni kA�vA?nja. Az AlapA�tvA?nynak tA�rtA�nt felajA?nlA?s elfogadA?sA?rA?l, A�gy az AlapA�tvA?nyhoz valA? csatlakozA?srA?l az AlapA�tvA?ny KuratA?riuma dA�nt.

7.2 A csatlakozA?k tA?mogatA?suknak az AlapA�tvA?ny rA�szA�re tA�rtA�nA� befizetA�sA�vel, A?tadA?sA?val nem vA?lnak AlapA�tA?kkA?, tehA?t olyan jogosA�tvA?nyokat A�s hatA?skA�rA�ket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozA? jogszabA?lyi rendelkezA�sek alapjA?n kizA?rA?lag az AlapA�tA? Okiratot AlapA�tA?kA�nt alA?A�rA? illetve az alapA�tA?i jogok gyakorlA?sA?ra kijelA�lt szemA�lyeket, szervezeteket illethetne.

7.3 Az AlapA�tvA?ny mA�kA�dA�se nyilvA?nos, szolgA?ltatA?sait a cA�ljaibA?l adA?dA? kA�tA�ttsA�gek figyelembevA�telA�vel bA?rki nemre, fajra, A�letkorra, szA?rmazA?sra vonatkozA? vagy egyA�b bA?rmilyen jellegA� jogellenes megkA?lA�nbA�ztetA�s nA�lkA?l igA�nybe veheti.

7.4 Az AlapA�tvA?ny, mint kA�zhasznA? szervezet, vA?llalkozA?si tevA�kenysA�get csak kA�zhasznA? cA�ljainak megvalA?sA�tA?sa A�rdekA�ben, azokat nem veszA�lyeztetve vA�gez, gazdA?lkodA?sa sorA?n elA�rt eredmA�nyA�t nem osztja fel, azt az alapA�tvA?nyi cA�lok megvalA?sA�tA?sA?ra A�s a kA�zhasznA? tevA�kenysA�gre fordA�tja.

7.5 Az AlapA�tvA?ny kA�zvetlen politikai tevA�kenysA�get nem folytat, szervezete pA?rtoktA?l fA?ggetlen A�s azoknak anyagi tA?mogatA?st nem nyA?jt. KA�zvetlen politikai tevA�kenysA�g jelen AlapA�tA? Okirat hasznA?latA?ban az alA?bbiakat jelenti: a pA?rtpolitikai tevA�kenysA�g, tovA?bbA? orszA?ggyA�lA�si kA�pviselA�i, megyei, fA�vA?rosi A�nkormA?nyzati vA?lasztA?son jelA�lt A?llA�tA?sa.

III.

AZ ALAPA?TVA?NY VAGYONA

1. IndulA? vagyonkA�nt az AlapA�tA? 50.000,-Ft, azaz A�tvenezer forintot bocsA?t jelen AlapA�tA? Okirat alA?A�rA?sA?val egyezA� idA�pontban kA�szpA�nzben az AlapA�tvA?ny rendelkezA�sA�re, melynek igazolA?sA?ra az AlapA�tA? jelen AlapA�tA? Okirat mellA�kletekA�nt csatolja a letA�temA�nyes bank A?ltal kiadott hiteles igazolA?st.

2. Az AlapA�tA? tA�rzsvagyont nem kA?lA�nA�t el, az AlapA�tvA?ny teljes vagyona, valamint ezen vagyon hozadA�kai az alapA�tvA?nyi cA�lok megvalA?sulA?sA?t szolgA?ljA?k. Az AlapA�tvA?ny vagyonA?t a KuratA?rium az AlapA�tA? Okirat keretei kA�zA�tt szabadon hasznA?lhatja fel.

3. CsatlakozA?s esetA�n az ezA?ltal keletkezA� anyagi forrA?sokat is az alapA�tvA?nyi cA�lok megvalA?sA�tA?sA?ra kell fordA�tani. Az AlapA�tvA?ny tA?mogatA?sa tA�rtA�nhet kA�szpA�nzzel, illetve a cA�lok elA�rA�sA�t kA�zvetlenA?l segA�tA� szolgA?ltatA?sok, vagyontA?rgyak felajA?nlA?sA?val.

4. Az AlapA�tvA?ny bevA�teleit A�s vagyonA?t kA�teles az AlapA�tA? Okiratban foglalt cA�ljai megvalA?sA�tA?sA?ra fordA�tani. Az AlapA�tvA?ny cA�ljai elA�rA�se A�rdekA�ben, de kizA?rA?lag ezeknek alA?rendelten, azaz mA?sodlagosan, a tartA?s kA�zA�rdekA� cA�lok megvalA?sA�tA?sa A�s a kA�zhasznA? tevA�kenysA�g kifejtA�se A�rdekA�ben gazdasA?gi vA?llalkozA?si tevA�kenysA�get vA�gezhet. Az AlapA�tvA?ny mA�kA�dA�se sorA?n a gazdasA?gi vA?llalkozA?si tevA�kenysA�g arA?nya nem haladhatja meg a tartA?s kA�zA�rdekA� cA�lok megvalA?sA�tA?sa A�rdekA�ben vA�gzett, valamint a kA�zhasznA? tevA�kenysA�geket. A gazdasA?gi vA?llalkozA?si tevA�kenysA�gbA�l elA�rt bevA�teleket az AlapA�tvA?ny kA�teles tartA?s kA�zA�rdekA� cA�ljA?nak megvalA?sA�tA?sa, valamint kA�zhasznA? tevA�kenysA�ge A�rdekA�ben felhasznA?lni.


IV.

AZ ALAPA?TVA?NYI VAGYON FELHASZNA?LA?SA, AZ ALAPA?TVA?NY MINT KA�ZHASZNAs SZERVEZET GAZDA?LKODA?SA

l. Az alapA�tvA?nyi vagyon felhasznA?lA?sA?rA?l a kuratA?riumi tagok szA?tA�bbsA�gi dA�ntA�ssel dA�ntenek. SzavazategyenlA�sA�g esetA�n a hatA?rozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

2. Az alapA�tvA?nyi vagyon felhasznA?lA?sA?nak mA?dja kA�veti az AlapA�tA? Okirat II./5./A.A�s B. valamint 6.1 pontjA?ban felsorolt cA�lok megvalA?sA�tA?sA?nak valamint tevA�kenysA�gek kifejtA�sA�nek jellegA�t. Az alapA�tvA?nyi vagyon felhasznA?lA?sa pA?lyA?zatok kiA�rA?sa, A�sztA�ndA�j, szociA?lis segA�ly kifizetA�se, eseti tA?mogatA?s folyA?sA�tA?sa, tanA?csadA?s, szakmai tovA?bbkA�pzA�s, oktatA?s A�s termA�szetbeni juttatA?s nyA?jtA?sa A?tjA?n cytotec no prescription. tA�rtA�nik. A pA?lyA?zatok kiA�rA?sA?rA?l A�s elbA�rA?lA?sA?nak rendjA�rA�l valamint hatA?ridejA�rA�l, az A�sztA�ndA�jak odaA�tA�lA�sA�nek feltA�teleirA�l, az eseti tA?mogatA?sok folyA?sA�tA?sA?rA?l A�s a termA�szetbeni juttatA?sok biztosA�tA?sA?rA?l a KuratA?rium dA�nt. A pA?lyA?zat nem tartalmazhat olyan feltA�teleket, amelyekbA�l a�� az eset A�sszes kA�rA?lmA�nyeinek mA�rlegelA�sA�vel a�� megA?llapA�thatA?, hogy a pA?lyA?zatnak elA�re meghatA?rozott nyertese van (szA�nlelt pA?lyA?zat). SzA�nlelt pA?lyA?zat a cA�l szerinti juttatA?s alapjA?ul nem szolgA?lhat.

3. Az AlapA�tvA?ny – mint kA�zhasznA? szervezet – a gazdA?lkodA?sa sorA?n elA�rt eredmA�nyA�t nem oszthatja fel, azt az alapA�tvA?nyi cA�lok megvalA?sA�tA?sA?ra fordA�tja.

4. Az AlapA�tvA?ny – mint kA�zhasznA? szervezet – az A?llamhA?ztartA?s alrendszereitA�l a�� a normatA�v tA?mogatA?s kivA�telA�vel a�� csak A�rA?sbeli szerzA�dA�s alapjA?n rA�szesA?lhet tA?mogatA?sban. A szerzA�dA�sben meg kell hatA?rozni a tA?mogatA?ssal valA? elszA?molA?s feltA�teleit A�s mA?djA?t.

5. Az AlapA�tvA?ny – mint kA�zhasznA? szervezet – A?ltal nyA?jtott cA�l szerinti juttatA?sok bA?rki A?ltal megismerhetA�k, az AlapA�tvA?ny A?ltal nyA?jtott juttatA?sokat, szolgA?ltatA?sokat ismertetA� A�rA?sbeli tA?jA�koztatA?kat, az AlapA�tvA?ny mA�kA�dA�sA�re vonatkozA? adatokat valamint a beszA?molA?kat a KuratA?rium elnA�ke a jelen AlapA�tA? Okirat V./12. pontja alapjA?n hozza nyilvA?nossA?gra a szolgA?ltatA?sok A�s juttatA?sok, valamint az AlapA�tvA?ny nyilvA?nos mA�kA�dA�sA�nek biztosA�tA?sa A�s megismerhetA�sA�ge A�rdekA�ben.

6. Az AlapA�tvA?ny – mint kA�zhasznA? szervezet – a felelA�s szemA�lyt, a tA?mogatA?t, valamint e szemA�lyek hozzA?tartozA?jA?t a�� a bA?rki A?ltal megkA�tA�s nA�lkA?l igA�nybe vehetA� szolgA?ltatA?sok kivA�telA�vel a�� cA�l szerinti juttatA?sban nem rA�szesA�theti.

7. Az AlapA�tvA?ny kA�zhasznA? szervezetkA�nt vA?llalkozA?sA?nak fejlesztA�sA�hez kA�zhasznA? tevA�kenysA�gA�t veszA�lyeztetA� mA�rtA�kA� hitelt nem vehet fel, az A?llamhA?ztartA?s alrendszereitA�l kapott tA?mogatA?st hitel fedezetA�A?l, illetve hitel tA�rlesztA�sA�re nem hasznA?lhatja fel.

8. Az AlapA�tvA?ny befektetA�si tevA�kenysA�get nem kA�vA?n vA�gezni, A�gy befektetA�si szabA?lyzat-kA�szA�tA�si kA�telezettsA�ge nincs.

9. Az AlapA�tvA?ny az alapA�tvA?nyokra, illetve a kA�zhasznA? szervezetekre mindenkor A�rvA�nyes jogszabA?lyi elA�A�rA?soknak megfelelA�en gazdA?lkodik.

V.

AZ ALAPA?TVA?NY SZERVEZETE A�S MA�KA�DA�SE

1. Az AlapA�tA? az AlapA�tvA?ny legfA�bb, A?ltalA?nos A?gydA�ntA�, A?gyintA�zA�, kA�pviselA� A�s kezelA� szervekA�nt a KuratA?riumot bA�zza meg.

2. Az AlapA�tvA?ny cA�ljainak megvalA?sA�tA?sA?rA?l, az alapA�tvA?nyi vagyon kezelA�sA�rA�l A�s a cA�loknak megfelelA� felhasznA?lA?sA?rA?l a KuratA?rium gondoskodik.

3. A KuratA?rium – a jogszabA?lyok A?ltal meghatA?rozott keretek kA�zA�tt – A�nA?llA?an dA�nt valamennyi, az AlapA�tvA?nyra vonatkozA? kA�rdA�sben.

4. A KuratA?rium hatA?rozza meg a jelen AlapA�tA? Okirat rendelkezA�seinek megfelelA�en az alapA�tvA?nyi vagyon kezelA�sA�nek feladatait, a vagyon felhasznA?lA?sA?nak a IV./2. pont keretei kA�zA�tt tA�rtA�nA� konkrA�t mA?djA?t A�s az alapA�tvA?nyi cA�lokat szolgA?lA? gazdA?lkodA?s feltA�teleit.

5. Az AlapA�tvA?ny KuratA?riumA?nak taglA�tszA?ma – az elnA�kA�t is beleA�rtve – 5 fA�. A KuratA?rium elnA�ke A�s tagjai az AlapA�tvA?ny, mint kA�zhasznA? szervezet vezetA� tisztsA�gviselA�i.

6. A KuratA?rium elnA�ke gondoskodik a kuratA?riumi A?lA�sek A�rA?sbeli A�sszehA�vA?sA?rA?l, a napirendnek A�s a javaslatoknak a tervezett A?lA�s idA�pontjA?t megelA�zA� 7. napig a kuratA?riumi tagokkal A�s az egyA�b A�rintettekkel valA? elA�zetes, A�rA?sbeli kA�zlA�sA�rA�l.

7. Az elnA�k kA�szA�tteti el a jegyzA�kA�nyvet A�s foglaltatja A�rA?sba a hatA?rozatokat, valamint vezeti a hatA?rozatok kA�nyvA�t. A hatA?rozatok kA�nyve tartalmazza a KuratA?rium dA�ntA�seinek tartalmA?t, idA�pontjA?t A�s hatA?lyA?t, illetve a dA�ntA�st tA?mogatA?k A�s ellenzA�k szA?marA?nyA?t valamint szemA�lyA�t.

8. A KuratA?rium szA?ksA�g szerint, de legalA?bb A�vente egyszer tart A?lA�st.

9. A KuratA?rium dA�ntA�si jogkA�re szA?ksA�gszerA�en kiterjed:

a.)A�A� A cA�lok elA�rA�sA�hez szA?ksA�ges feladatok meghatA?rozA?sA?ra, a vA�grehajtA?s megszervezA�sA�re,

b.)A�A� Az alapA�tvA?nyi vagyon bA�vA�tA�sA�re, megA�rzA�sA�re, kezelA�sA�re vonatkozA? A?llA?sfoglalA?sok meghozatalA?ra,

c.)A�A� Az AlapA�tvA?ny cA�ljaival A�sszhangban tevA�kenykedA�k, illetA�leg az alapA�tvA?nyi cA�lok megvalA?sulA?sA?t elA�segA�tA�k rA�szA�re A�sztA�ndA�j meghatA?rozA?sA?ra, odaA�tA�lA�sA�re, folyA?sA�tA?sA?ra,

d.)A�A� Az elA�zA� A�vrA�l kA�szA�tett beszA?molA? jelentA�s, valamint a kA�zhasznA?sA?gi jelentA�s elfogadA?sA?ra,

e.)A�A� Az AlapA�tvA?nyhoz valA? csatlakozA?s elfogadA?sA?ra,

f.)A�A�A� A KuratA?riumi tagok A�s a munkaszervezet tisztsA�gviselA�i dA�jazA?sA?nak A�s kA�ltsA�gtA�rA�tA�sA�nek elfogadA?sA?ra A�s megA?llapA�tA?sA?ra azzal a megkA�tA�ssel, hogy a kuratA?rium tagjai rA�szA�re kizA?rA?lag abban az esetben A�s kizA?rA?lag olyan mA�rtA�kben nyA?jthatA? dA�jazA?s vagy folyA?sA�thatA? kA�ltsA�gtA�rA�tA�s, amely az alapA�tvA?ny cA�ljA?nak megvalA?sA�tA?sA?t A�s kA�zhasznA? tevA�kenysA�ge kifejtA�sA�t semmilyen formA?ban nem veszA�lyezteti

g.)A�A� A munkaszervezet mA�kA�dA�sA�nek, feladatainak meghatA?rozA?sA?ra, ellenA�rzA�sA�re,

h.)A�A� A kA�vetkezA� A�vi kA�ltsA�gvetA�s elfogadA?sA?ra.

10. A KuratA?rium hatA?rozatait egyszerA� szA?tA�bbsA�gi dA�ntA�ssel hozza meg, szavazategyenlA�sA�g esetA�n a hatA?rozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A KuratA?rium akkor hatA?rozatkA�pes, ha A?lA�sA�n legalA?bb 3 tagja jelen van.

11. A KuratA?rium hatA?rozathozatalA?ban nem vehet rA�szt az a szemA�ly, aki, vagy akinek kA�zeli hozzA?tartozA?ja, A�lettA?rsa a hatA?rozat alapjA?n kA�telezettsA�g vagy felelA�ssA�g alA?l mentesA?l, vagy bA?rmilyen mA?s elA�nyben rA�szesA?l, illetve a megkA�tendA� jogA?gyletben egyA�bkA�nt A�rdekelt. Nem minA�sA?l elA�nynek az AlapA�tvA?ny, mint kA�zhasznA? szervezet cA�l szerinti juttatA?sai keretA�ben a bA?rki A?ltal megkA�tA�s nA�lkA?l igA�nybe vehetA� nem pA�nzbeli szolgA?ltatA?s.

12. A KuratA?rium A?lA�se nyilvA?nos. A KuratA?rium dA�ntA�seirA�l az ElnA�k az A�rintetteket A�rA?sban A�rtesA�ti A�s gondoskodik a hatA?rozatoknak az AlapA�tvA?ny szA�khelyA�n, vagy a sajA?t internetes honlapon tA�rtA�nA� azonnali, 8 naptA?ri napra tA�rtA�nA� kifA?ggesztA�sA�rA�l. A kifA?ggesztA�s idA�tartamA?ba a kifA?ggesztA�s A�s a levA�tel napja nem szA?mA�t bele.

13. A KuratA?rium az AlapA�tvA?ny adminisztratA�v (operatA�v) feladatainak ellA?tA?sA?ra munkaszervezetet is mA�kA�dtethet A?gyvezetA� irA?nyA�tA?sA?val. A KuratA?rium az A?gyvezetA�ssel kuratA?riumi tagot is megbA�zhat. Az AlapA�tA? jelen AlapA�tA? Okirat alA?A�rA?sA?val felhatalmazza a KuratA?riumot arra, hogy az alapA�tvA?ny alkalmazottjA?nak kA�pviseleti jogot biztosA�tson, megjelA�lve a kA�pviseleti jog gyakorlA?sA?nak mA?djA?t, illetA�leg terjedelmA�t. Az alkalmazott kA�pviseleti joggal valA? felruhA?zA?sA?ra az AlapA�tA? meghatA?rozA? befolyA?sA?nak tilalmA?ra A�s a bankszA?mla feletti egyA?ttes rendelkezA�si jog gyakorlA?sA?ra vonatkozA? jogszabA?lyi rendelkezA�sek figyelembevA�telA�vel kerA?lhet csak sor.

14. A KuratA?rium elnA�ke A�s tagjai az AlapA�tvA?ny KuratA?riumA?ban az AlapA�tvA?ny javA?ra vA�gzett tevA�kenysA�gA?kA�rt a KuratA?rium A?ltal meghatA?rozott mA�rtA�kA� tiszteletdA�jban A�s kA�ltsA�gtA�rA�tA�sben rA�szesA?lhetnek.

15. Az AlapA�tvA?ny AlapA�tA?ja A�s az AlapA�tvA?ny szA?mA?ra felajA?nlA?st tevA� szemA�lyek, valamint ezek hozzA?tartozA?i az AlapA�tvA?nytA?l tA?mogatA?st nem kaphatnak.

16. A KuratA?rium tagjai:

ElnA�k:A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� WA�ninger LA?szlA?

LakcA�m: 8054 Balinka, BA?nyatelep 6.

Tagok: A�A�A�A�A�A�A�A� BognA?r Ferenc

LakcA�m: 8200 VeszprA�m, CsikA?sz Imre utca 11. 3/4.

Farkas PA�ter

LakcA�m: 1124 Budapest, Tornalja u. 17. fsz. 3..

Papp ZoltA?n

LakcA�m: 5600 BA�kA�scsaba, PongrA?cz u. 63.

PetrA?czi PA�ter

LakcA�m: 6000 KecskemA�t, Szalag u. 32.

17. Az AlapA�tvA?ny kA�pviselA�je A�s a KuratA?rium bankszA?mla felett rendelkezni jogosult tagjai az AlapA�tA?val nem A?llhatnak hozzA?tartozA?i vagy bA?rmilyen egyA�b alA?a��A�s fA�lA�rendeltsA�gi vagy A�sszefA�rhetetlensA�gi viszonyban, egyben az AlapA�tA? A�s hozzA?tartozA?i, valamint az AlapA�tA?val bA?rmilyen fA?ggA�sA�gi viszonyban A?llA? szemA�lyek tA�bbsA�gA?kben nem lehetnek a KuratA?rium tagjai, ezen szemA�lyek meghatA?rozA? befolyA?st az AlapA�tvA?ny mA�kA�dA�sA�re valamint a KuratA?rium tevA�kenysA�gA�re semmilyen formA?ban nem gyakorolhatnak.

18. A kA�zhasznA? szervezet megszA�ntA�t kA�vetA� kA�t A�vig nem lehet mA?s kA�zhasznA? szervezet vezetA� tisztsA�gviselA�je az a szemA�ly, aki olyan kA�zhasznA? szervezetnA�l tA�ltA�tt be – annak megszA�ntA�t megelA�zA� kA�t A�vben legalA?bb egy A�vig – vezetA� tisztsA�get, amely az adA?zA?s rendjA�rA�l szA?lA? tA�rvA�ny szerinti kA�ztartozA?sA?t nem egyenlA�tette ki.

19. A vezetA� tisztsA�gviselA�, illetve az ennek jelA�lt szemA�ly kA�teles az AlapA�tvA?nyt elA�zetesen tA?jA�koztatni arrA?l, hogy ilyen tisztsA�get egyidejA�leg mA?s kA�zhasznA? szervezetnA�l is betA�lt.

20. Az AlapA�tA? rA�gzA�ti, hogy az AlapA�tvA?ny vA?rhatA? A�ves bevA�tele az alapA�tA?s A�vA�ben az A�tmilliA? forintot nem A�ri el, ezA�rt FelA?gyelA� Szerv lA�trehozatalA?rA?l nem rendelkezik. Amennyiben az AlapA�tvA?ny, mint kA�zhasznA? szervezet A�ves bevA�tele a jA�vA�ben az A�tmilliA? forintot elA�ri vagy meghaladja, az AlapA�tA? az 1997. A�vi CLVI. tA�rvA�ny vonatkozA? rendelkezA�sei alapjA?n gondoskodik felA?gyelA� szerv lA�trehozA?sA?rA?l.

VI.

AZ ALAPA?TVA?NY KA�PVISELETE

1. Az AlapA�tvA?nyt WA�ninger LA?szlA? kA�pviselA� A�nA?llA?an jogosult kA�pviselni.

2. Az AlapA�tvA?ny bankszA?mlA?ja feletti rendelkezA�si jog WA�ninger LA?szlA? valamint Farkas PA�ter kuratA?riumi tagokat egyA?ttesen illeti meg.

3. UtalvA?nyozA?si joggal az AlapA�tA? Okirat VI/2. pontjA?ban megjelA�lt kuratA?riumi tagok ketten egyA?ttesen rendelkeznek.

4. Az alapA�tvA?ny munkavA?llalA?i felett a munkA?ltatA?i jogokat WA�ninger LA?szlA? kA�pviselA� gyakorolja.

5. Az AlapA�tvA?ny alkalmazottja kA�pviseleti jogA?nak mA?djA?rA?l, terjedelmA�rA�l a KuratA?rium hatA?rozattal dA�nt a jelen AlapA�tA? Okirat V./13. pontjA?ban foglalt rendelkezA�sek szerint.

VII.

AZ ALAPA?TA� OKIRAT MA�DOSA?TA?SA

Az AlapA�tA? Okiratot az AlapA�tA? a Ptk. 74/B. A�. (5) bekezdA�sA�ben foglaltak szerint mA?dosA�thatja.

VIII.

A KA�ZCA�LAs ADOMA?NYGYA�JTA�S SZABA?LYAI

1. Az AlapA�tvA?ny, mint kA�zhasznA? szervezet nevA�ben vagy javA?ra tA�rtA�nA� adomA?nygyA�jtA�s nem jA?rhat az adomA?nyozA?k, illetA�leg mA?s szemA�lyek zaklatA?sA?val, a szemA�lyhez fA�zA�dA� jogok A�s az emberi mA�ltA?sA?g sA�relmA�vel.

2. Az AlapA�tvA?ny, mint kA�zhasznA? szervezet nevA�ben vagy javA?ra tA�rtA�nA� adomA?nygyA�jtA�s csak a kA�zhasznA? szervezet A�rA?sbeli meghatalmazA?sa alapjA?n vA�gezhetA�.

3.. Az AlapA�tvA?ny, mint kA�zhasznA? szervezet rA�szA�re juttatott adomA?nyokat a kA�nyv szerinti, ennek hiA?nyA?ban a szokA?sos piaci A?ron kell nyilvA?ntartA?sba venni.

IX.

A BESZA?MOLA?SI SZABA?LYOK

Az AlapA�tvA?ny, mint kA�zhasznA? szervezet kA�teles az A�ves beszA?molA? jA?vA?hagyA?sA?val egyidejA�leg kA�zhasznA?sA?gi jelentA�st kA�szA�teni. A kA�zhasznA?sA?gi jelentA�s elfogadA?sa a KuratA?rium kizA?rA?lagos hatA?skA�rA�be tartozik, melyrA�l a kuratA?riumi tagok egyszerA� szA?tA�bbsA�gi dA�ntA�ssel dA�ntenek

X.

A NYILVA?NTARTA?SI SZABA?LYOK

1. Az AlapA�tvA?ny, mint kA�zhasznA? szervezet a cA�l szerinti tevA�kenysA�gA�bA�l, illetve vA?llalkozA?si tevA�kenysA�gA�bA�l szA?rmazA? bevA�teleit A�s rA?fordA�tA?sait elkA?lA�nA�tetten tartja nyilvA?n.

XI.

AZ ALAPA?TVA?NY MEGSZA�NA�SE

1. Az AlapA�tvA?ny bA?rmely okbA?l tA�rtA�nA� megszA�nA�se esetA�n a megszA�nA�s idejA�n meglA�vA� vagyont az alapA�tvA?nyi cA�lokkal azonos, vagy hasonlA? cA�lA? alapA�tvA?nyok tA?mogatA?sA?ra kell fordA�tani.

2. Az AlapA�tvA?ny, mint kA�zhasznA? szervezet a kA�zhasznA? jogA?llA?sA?nak megszA�nA�sekor kA�teles esedA�kes kA�ztartozA?sait rendezni, illetA�leg kA�zszolgA?ltatA?s ellA?tA?sA?ra irA?nyulA? szerzA�dA�sA�bA�l eredA� kA�telezettsA�geit idA�arA?nyosan teljesA�teni.

XII.

ZA?RA� RENDELKEZA�SEK

1. A jelen AlapA�tA? Okiratban nem szabA?lyozott kA�rdA�sekben a PolgA?ri TA�rvA�nykA�nyv A�s az AlapA�tvA?nyokra vonatkozA? egyA�b jogszabA?lyok, valamint az 1997. A�vi CLVI. tA�rvA�ny rendelkezA�sei az irA?nyadA?ak.

2. Az AlapA�tvA?ny lA�trejA�ttA�nek A�s a jogi szemA�lyisA�g valamint a kA�zhasznA? jogA?llA?s elnyerA�sA�nek feltA�tele, hogy a VeszprA�m Megyei BA�rA?sA?g az AlapA�tvA?nyt hatA?rozatA?val jogerA�sen az alapA�tvA?nyok nyilvA?ntartA?sA?ba vegye, valamint kA�zhasznA? szervezettA� minA�sA�tse.

3. Az AlapA�tvA?ny, mint kA�zhasznA? szervezet mA�kA�dA�se sorA?n keletkezett okiratokba bA?rki betekinthet, amennyiben ez az AlapA�tvA?ny vagy mA?sok jogszabA?ly A?ltal vA�dett jogait (kA?lA�nA�s tekintettel az A?zleti titkokra, a szemA�lyisA�gi jogokra, a szellemi alkotA?sok A�s a szemA�lyes adatok vA�delmA�re) vagy jogos A�rdekeit nem sA�rti, vagy nem veszA�lyezteti. Az iratokba valA? betekintA�s lehetA�sA�gA�t a KuratA?rium elnA�ke kA�teles biztosA�tani az A�rdeklA�dA� szA?mA?ra elA�zetes idA�pont egyeztetA�st kA�vetA�en, az AlapA�tvA?ny szA�khelyA�n, felA?gyelet mellett.

4. Az AlapA�tA? tudomA?sul veszi, hogy az AlapA�tvA?ny bA�rA?sA?gi nyilvA?ntartA?sba vA�tele utA?n az A?ltala tett AlapA�tvA?nyt nem vonhatja vissza.

Kelt.: VeszprA�m, 2012. november 14.

Dr. SzentgyA�rgyi SzilA?rd

AlapA�tA?

vissza